กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  เครือข่ายชุมชนด้านยาเสพติด กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษคดียาเสพติด
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Drug Community Network and the prevention of recidivism of released illegal drug prisoners
  ชื่อเจ้าของผลงาน  นุชนาถ ศรีเผด็จ และคณะ
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2550