กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มตลาดคุณภาพ : กรณีศึกษากลุ่มแต่งงานฮันนีมูนและฉลองครบรอบแต่งงาน
  ชื่อเรื่อง (English Title)  THE STUDY OF TOURISMS? ATTITUDE AND BEHAVIOUR
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ภูมิ มูลศิลป์
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2551