กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  กลโกงบริษัทจัดหางาน วิธีการป้องกันและแนวทางแก้ไข
  ชื่อเรื่อง (English Title)  Employment Agencies? Deceit: Preventions and Solutions
  ชื่อเจ้าของผลงาน  กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  
  ปีงบประมาณ  2552