กลับไปหน้าผลการค้นหา/Back to search กลับไปหน้าผลการค้นหา
เอกสาร/Document เอกสาร 
  ชื่อเรื่องวิจัย  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติ อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานและรูปเคารพ
  ชื่อเรื่อง (English Title)  LEGAL PROBLEMS CONCERNING STATUE MONUMENT AND SACRED IMAGE BUILDING
  ชื่อเจ้าของผลงาน  ภูวิชชชญา (พักตร์สุภางค์) เหลืองธีรกุล
  กลุ่มของงานวิจัย  สังคม
  ลิขสิทธิ์  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
  ปีงบประมาณ  2554